group 18
group 19
group 20
group 22 provider
group 26
group 23
group 25
group 24
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันอภิวัฒน์สยาม

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของไทยในทุก ๆ ปี เนื่องจากว่า เป็นวันการเปลี่ยนแปลงปกครองที่คณะราษฎรได้มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณ์อณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มิถุนายน ปี 2475 แผนการก็ได้เริ่มขึ้นในคณะราษฎรกำลังทหารบกและทหารเรือได้นำมารวมตัวกันบริเวณรอบพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยอ้างว่าเป็นการสวนสนามแต่หลัง จากนั้นก็ให้พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้อ่านคำประกาศคณะราษฎรแบบฉบับที่ 1 โดยหลัก ๆ ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองกับสถาบันกษัตริย์ มีคำพูดขึ้นมาว่า"ราษฎรทั้งหลายพึ่งรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่หลอกลวง"

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันสำคัญทางกฎหมาย

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ขอบคุณรูปจาก Google

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เริ่ม ฉลองวันชาติที่ 24 มิถุนายน ครั้งแรกในปี 2482 และก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพ.ศ 2503 ซึ่งก็เป็นวันที่สำคัญ ของคนไทย โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในวันหนึ่งคณะราษฎรได้นำกำลังทหารและพลเรือน เข้ายึดอำนาจการปกครองในแผ่นดินของราชการที่ 7 ซึ่งก็ได้เสด็จแปรพระราชทานประทับอยู่ในพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้มีการนำกำลังทหารมาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าได้เป็นจำนวนหลายร้อยกองพันในกรุงเทพฯก็ได้มีการแถลงของคณะราษฎรถึงเหตุการณ์และความตั้งใจของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ จนทำให้คณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็ได้มีหนังสือและส่ง นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย ไปยังพระราชวังไกลกังวลเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญรัชกาลที่ 7 เสด็จกลับมาพระนคร และได้มีใจความว่าคณะราษฎรไม่ประสงค์จะแย่งได้ทรัพย์สมบัติแต่อย่างใด ความประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็เพื่ออยากจะมีรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจึงขอให้เชิญใต้ฟ้าพระองค์ผู้ดีพระบาทกลับคืนสู่พระนคร ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นอย่างไร

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ขอบคุณรูปจาก Google

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2475 ในวันที่ 25 มิถุนายนในปีเดียวกันรัชกาลที่ 7 หลังจากที่ได้ถูกเชิญมาก็ได้มีการเสด็จกลับที่นครโดยใช้รถไฟพระที่นั่งทางคณะผู้ที่รักษาพระนครฝ่ายทหารส่งไปรับนั่นเองจนในวันที่ 26 มิถุนายน ก็ได้ให้บุคคลสำคัญของคณะตัวแทนในราษฎรได้เข้าเฝ้า ซึ่งพระองค์นั้นก็ได้ทรงลงพระปรมาธิปไธย พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่คณะผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน แต่ในวันที่ 27 ราชการที่ 7 ก็ได้พระราชทานพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินให้สยามแบบชั่วคราว ซึ่งเดิมทีคณะผู้ก่อการตั้งใจจะไปรับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นแบบฉบับถาวร ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยระบอบการปกครองของประชาธิปไตยและราษฎรแบบโดยแท้ โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้ของรัฐธรรมนูญ

10 เรื่องสำคัญในวัน ที่ควรรู้ ในวัน "อภิวัฒน์สยาม" 24 มิถุนายน 2475

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง อภิวัฒน์สยาม ปกครองสมบูรณ์แบบนณายาสิทธิราชย์ และสถาปนาระบบของประชาธิปไตยที่กษัตริย์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่ง 10 เรื่องสำคัญในวันที่ควรรู้ในวันนั้นจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย

  1. คณะราษฎรเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์อยากจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้มีความสมบูรณ์แบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดของคำว่าอภิวัฒน์สยาม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองของการผูกขาดรวมศูนย์อำนาจในกลุ่มผู้ที่เป็นเจ้านายและขุนนางแบบชั้นสูง ปัจจัยด้านอุดมการณ์ ปัจจัยทางด้านการก่อตัวของชนชั้นใหม่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
  3. อภิวัฒน์สยามในปี 2475 จะแบ่งออกเป็น 2 ระลอก คือการรัฐประหารปี 2475 ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ซึ่งเป็นจุดการต่อสู้ของระหว่างฝ่ายคณะราษฎรและพิทักษ์รักษามรดกของอภิวัฒน์ แล้วฝ่ายขุนนางอนุรักษ์นิยมที่ต้องการทำลายคณะราษฎรและการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยให้แบ่งแยกอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญไปสู่ระบอบกึ่งสมบูรณ์ณาญาสิทธิราชย์
  4. อภิวัฒน์สยามเกิดในสมัยรัชกาลที่ 7 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปี 2475 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 นั่นเอง
  5. เป็นชวนให้เกิดกบฏบวรเดช เหตุการณ์อภิวัฒน์สยามและรอบ 2 ทำให้ส่งผลเกิดกบฏบวรเดช เป็นความพยายามการก่อตั้งรัฐประหารด้วยกำลังอาวุธเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของคณะราษฎรในปี 2476 ภายใต้การปฏิบัติอย่างเป็นทางการกับคณะคู่บ้านคู่เมือง
  6. ผลกระทบหลังจากเกิดการอภิวัฒน์สยามทางด้านการเมือง ทางด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมและความคิด ซึ่งก็เกิด ความรุ่งเรืองอย่างมากมาย
  7. อิทธิพลจากกระแสทางด้านการเมืองโลก มีการพังทลายของสมบูรณ์ประเทศมหาอำนาจที่เคยปกครอง สมบูรณ์ณาญาสิทธิราชย์ หลาย ๆ ประเทศ
  8. รัฐธรรมนูญในช่วงแรกของไทยหลังที่มีการเกิดอภิวัฒน์สยาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎรก็ได้มีการจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ประชาชนและบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราว
  9. มรดกคณะของราษฎร เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของราษฎร ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัตถุ สถาปัตยกรรม จะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สถาปัตยกรรมแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนการออกแบบผังเมืองให้มีความทันสมัย ใช้สัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญหรือว่าอำนาจประชาธิปไตยเคลื่อนไหวจากการสุ่มรวมไว้ที่กษัตริย์มาอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญ
  10. รัฐบาลคณะราษฎรร่วมละลายในปี 2501 ก้าวขึ้นสู่การเป็นอำนาจด้วยการรัฐประหารในปี 2501

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นวันที่สำคัญและไม่เคยลืมของคนไทย

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
#Relative Post ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
pgslot88play สล็อต สล็อตออนไลน์ แหล่งเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด เข้ามาทำกำไรได้ตลอด 24 ชั่วโมง เล่นได้ทุกเพศทุกวัน การเงินมั่นคง เล่นง่าย ไม่มีขาดทุน
coin pg
SITE MAP
coin pg
BLOG
coin pg
CONTACT
pgslot88play สล็อต สล็อตออนไลน์ แหล่งเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด เข้ามาทำกำไรได้ตลอด 24 ชั่วโมง เล่นได้ทุกเพศทุกวัน การเงินมั่นคง เล่นง่าย ไม่มีขาดทุน
สล็อตออนไลน์
เกมสล็อต
เริ่มต้นเล่นยังไง? สำหรับมือใหม่เทคนิคการเล่นคาสิโนออนไลน์ระดับเซียนที่ต้องรู้
line image result
@PGS88PLAY
coin pg
CONTACT
line image result

@PGS88PLAY

สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
image contact line
Copyright 2020 © PGSLOT88PLAY สล็อต สล็อตออนไลน์ No.1 ที่ตอบโจทย์การเดิมพันทุกรูปแบบ ทำกำไรง่ายที่สุด